Saturday, August 14, 2010

Apollofjäril - Parnassius apollo - Mountain Apollo

click to enlarge

Apollofjäril - Parnassius apollo - Mountain Apollo
NF Photo 100727 på Lilla Hallmares berg

Apollo on Wiki

Det här är en fjäril jag var tvungen att rädda. När jag hittade den trodde jag den var död. Den låg nämligen i en vattenpöl. Men när jag rörde vid vingarna så reagerade den. Jag tog försiktigt upp den och satte den på berget så den fick torka vingarna. Efter en stund kom den flygande och satte sig en liten bit framför mig. Som om den ville säga "tack". Sedan flög den sin kos.  


Labels: , , , , , , , , , , , ,

1 comment:

KaHolly said...

Wow, striking. You take some beautiful photographs!