Wednesday, February 10, 2010

Rödfransad björnspinnare, hane - Diacrisia sannio - Clouded Buff

click to enlarge

Rödfransad björnspinnare, hane  - Diacrisia sannio
NF Photo 090630 vid Luvsjön

NRM:
Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758). Rödfransad björnspinnare förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 35-50 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong på marken.

Etiketter Labels: , , , , , , , , , ,

No comments: