Friday, February 5, 2010

Vinbärsfuks - Polygonia c-album

click to enlarge
NF Photo 090812

Dagfjärilar:

Orange vinterpraktfjärilar
Vinbärsfuks
Latin: Polygonia c-album
Observerad: 090812
Flyger: april-maj & skiftet juli-aug
Område. Sverige u  fjällen
Värdväxter: sälg, alm, brännässla ,humle, hassel och vinbär.
Kännetecken: tecknet C på undersida vinge.

Etiketter Labels: , , , , , , , , , ,

No comments: