Sunday, July 11, 2010

Häggspinnmal - Yponomeuta evonymella - Bird-cherry Ermine

Click to enlarge
Häggspinnmal - Yponomeuta evonymella - Bird-cherry Ermine
NF Photo 100628 i Kvismaren Natur reservat Sörön

Nå, inte malen, men hur det ser ut då den förstör naturen.  Hela Sörön och delar av Kvismaren var täckta av detta. :( 


 
Labels: , , , , , , , , , , , , ,

1 comment:

Lil said...

Ja precis så ser det ju ut. Växterna klarar sig ju tydligen i flera år även om man int gjör något år det. Visst är det skumt!