Monday, July 19, 2010

Tofsfotad lövmätare - Idaea biselata

Click to enlarge
Tofsfotad lövmätare - Idaea biselata
NF Photo 100717, det var för mörkt för att få en bra bild, men ändå...

NRM:
Idaea biselata (Hufnagel, 1767). Tofsfotad lövmätare förekommer allmänt från Sk till Hs. Vingbredd 19-21 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning på marken.

Labels: , , , , , , , , , ,