Monday, April 19, 2010

Brun Flickfjäril - Archiearis parthenias

Brun Flickfjäril - Archiearis parthenias
NF Photo 100415 at Duveholms Säteri

NRM:
Archiearis parthenias (Linnaeus, 1761). Brun flickfjäril förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 32-35 mm. Larven lever på björk, förpuppning i murket trä, under lös bark eller i mossa.


Etiketter Labels: , , , , , , ,

Wednesday, April 14, 2010

Sorgmantel - Nymphalis antiopa

click to enlarge
Sorgmantel - Nymphalis antiopa, som värmer sig i solen
warming up in the sun
NF Photo 100412 at Tornskogen