Monday, December 20, 2010

Långsvansad blåvinge - Lampides boeticus - Long-tailed Blue

Click to enlarge

 Långsvansad blåvinge - Lampides boeticus - Long-tailed Blue
NF Photo 100502 in Camargue

"Lampides boeticus (Linnaeus, 1767). Långsvansad blåvinge är en till Sverige införd art som finns över hela jordens tropiska och subtropiska områden. Vingbredd 32-38 mm. Larven lever på ärtväxter, förpuppning på marken eller på näringsväxten.
Mer om denna art på Moths and Butterflies of Europe and North Africa "
 
ON Wiki: The Peablue, Pea Blue, or Long-tailed Blue (Lampides boeticus)
 
Labels: , , , , , , , , , , , , , , ,