Monday, February 15, 2010

Svartribbad vitvingemätare - Siona lineata

Svartribbad vitvingemätare - Siona lineata

NF Photo 090619

NRM:
Siona lineata (Scopoli, 1763). Svartribbad vitvingemätare förekommer allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 34-42 mm. Larven lever på groblad, timjan, maskros och johannesört, förpuppning i en kokong på marken.
http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/insekterochspindeldjur/fjarilar/fjarilarpaforsommaren/fjarilarjuni/svartribbadvitvingematare.6353.html

Etiketter Labels: , , , , , , , , ,

Skogsvitvinge - Leptidea sinapis

click to enlarge
NF Photo 090619

Alla skogsvitvingar
http://nfbutterfly.blogspot.com/search/label/Skogsvitvinge

Etiketter Labels: , , , , , , , , , , , , ,

Wednesday, February 10, 2010

Rödfransad björnspinnare, hane - Diacrisia sannio - Clouded Buff

click to enlarge

Rödfransad björnspinnare, hane  - Diacrisia sannio
NF Photo 090630 vid Luvsjön

NRM:
Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758). Rödfransad björnspinnare förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 35-50 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong på marken.

Etiketter Labels: , , , , , , , , , ,

Friday, February 5, 2010

Vinbärsfuks - Polygonia c-album

click to enlarge
NF Photo 090812

Dagfjärilar:

Orange vinterpraktfjärilar
Vinbärsfuks
Latin: Polygonia c-album
Observerad: 090812
Flyger: april-maj & skiftet juli-aug
Område. Sverige u  fjällen
Värdväxter: sälg, alm, brännässla ,humle, hassel och vinbär.
Kännetecken: tecknet C på undersida vinge.

Etiketter Labels: , , , , , , , , , ,