Monday, June 18, 2012

Albågmätare - Macaria alternata - Sharp-angled Peacock

click to enlarge
 Albågmätare - Macaria alternata - Sharp-angled Peacock
NF Photo 120617, Tornskogen

En ny fjäril jag inte fotat förut. Alltid roligt. Följ länkarna för info om den. 
A new species I had not photographed before. That is always nice. Follow the links for information on the moth.

NF Winged 45
Om Albågmätare på Lepidoptera
About Sharp-angled Peacock on UK Moths
Labels: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Thursday, June 14, 2012

Vitbrokigt slåtterfly - Callistege mi - Mother Shipton

click to enlarge


Vitbrokigt slåtterfly - Callistege mi - Mother Shipton 
NF Photo 120613, Munkleden, Julita

Om Vitbrokigt slåtterflyLepidoptera.se
About Mother Shipton on wiki
Info on UK moths

Jag hittade en ny fjäril idag. Visst är den fin. Information om den finns på länkarna ovan.
I found a new butterfly, moth, today. Info about it is found if you follow the links above. Isn´t it nice?

NF Winged 44
Labels: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,