Wednesday, June 23, 2010

Vitfläckat glansfly - Protodeltote pygarga

click to enlarge
Vitfläckat glansfly - Protodeltote pygarga
NF Photo 100613

Protodeltote pygarga (Hufnagel, 1766). Vitfläckat glansfly förekommer allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 23-26 mm. Larven lever på blåtåtel och lundskafting, förpuppning i en kokong i anslutning till näringsväxten.
Labels: , , , , , , , , , , , ,

Thursday, June 10, 2010

Gulbrokigt slåtterfly - Euclidia glyphica

click to enlarge
Gulbrokigt slåtterfly - Euclidia glyphica
NF Photo 100604 på skogsvägen t Långvik
Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758). Gulbrokigt slåtterfly förekommer allmänt från Sk till To, flyger om dagen. Vingbredd 27-30 mm. Larven lever på käringtand och klöver, förpuppning i en tunn spånad på marken.


Labels: , , , , , , , , , , ,