Monday, December 20, 2010

Långsvansad blåvinge - Lampides boeticus - Long-tailed Blue

Click to enlarge

 Långsvansad blåvinge - Lampides boeticus - Long-tailed Blue
NF Photo 100502 in Camargue

"Lampides boeticus (Linnaeus, 1767). Långsvansad blåvinge är en till Sverige införd art som finns över hela jordens tropiska och subtropiska områden. Vingbredd 32-38 mm. Larven lever på ärtväxter, förpuppning på marken eller på näringsväxten.
Mer om denna art på Moths and Butterflies of Europe and North Africa "
 
ON Wiki: The Peablue, Pea Blue, or Long-tailed Blue (Lampides boeticus)
 
Labels: , , , , , , , , , , , , , , ,

Saturday, October 30, 2010

Ljusgul höfjäril - Colias hyale - Pale Clouded Yellow

Click to enlarge


Ljusgul höfjäril - Colias hyale - Pale Clouded Yellow
NF Photo 100502 in Camargue

Fjärilen finns i Sverige men är en sällsynt gäst från södra Europa, där jag var :)
This butterfly comes rarely to Sweden as a guest from southern Europe.  I was in Camargue when I saw it.


Labels: , , , , , , , , , , , , , , ,

Thursday, October 14, 2010

Vitt nässelmott - Eurrhypara hortulata - The Small Magpie

click to enlarge
Vitt nässelmott - Eurrhypara hortulata - The Small Magpie
NF Photo 071205

Eurrhypara hortulata (Linnaeus, 1758). Vitt nässelmott förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 27-33 mm. Larven lever i augusti september på bladen av nässlor men även andra växter som mynta, syska, dån, kransborre, vinda och måbär, förpuppning under bark, i stubbar och på vindsutrymmen.
Labels: , , , , , , , , , , , , , , ,

Wednesday, October 6, 2010

Vitgräsfjäril - Lasiommata maera - Large Wall Brown

click to enlarge

Vitgräsfjäril, hona - Lasiommata maera - Large Wall Brown, female
NF Photo 100703 vid Krämbolsstugan


Dagfjärilar:
Gräsfjärilar i sten- och hällmarker
Vitgräsfjäril
Latin:  Lasiommata maera
Flyger: mitten på Juni-Juli
Område. Södra sverige
Värdväxter:  Olika gräs
Se också EOS_1439
Labels: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Monday, September 20, 2010

Brunbandad fältmätare - Pennithera firmata - The Pine Carpet

click to enlarge


Brunbandad fältmätare - Pennithera firmata - The Pine Carpet
NF Photo 100913

Pennithera firmata (Hübner, 1822). Brunbandad fältmätare förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 26-31 mm. Larven lever på tall, förpuppning i ett tunt spinn mellan barren.


Labels: , , , , , , , , , , , , ,

Monday, August 30, 2010

Sandgräsfjäril - Hipparchia semele - Grayling

click to enlargeSandgräsfjäril - Hipparchia semele - Grayling
NF Photo 100727 vid Lilla Hallmare

Dagfjärilar:
Större Gräsfjärilar i gräsmarker
Sandgräsfjäril
Latin: Hipparchia semele
Flyger: Juli-Augusti
Område. mest Östergötland o Småland
Värdväxter: Främst sandrör. Olika gräs

Label: , , , , , , , , , , ,

Parallellinjerad fältmätare - Perizoma parallelolineata

click to enlarge
Parallellinjerad fältmätare - Perizoma parallelolineata
NF Photo 100822 vid Krämbols kanal

På NRM:
Perizoma parallelolineata (Retzius, 1783). Parallellinjerad fältmätare förekommer tämligen allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 23-26 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Labels: , , , , , , , , , ,

Purpurljusmott - Pyrausta purpuralis

click to enlarge


Purpurljusmott - Pyrausta purpuralis
NF Photo 100821 at Strandstuviken, Nyköping

Pyrausta purpuralis (Linnaeus, 1758). Purpurljusmott förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 15-19 mm. Larven lever i juni och september oktober mellan sammanspunna blad av mynta, förpuppning i en kokong på näringsväxten.
                                   On UK-moths

Labels: , , , , , , , , , , ,

Sunday, August 29, 2010

Röllekemalmätare - Eupithecia icterata - Tawny Speckled Pug

click to enlarge
Röllekemalmätare - Eupithecia icterata - Tawny Speckled Pug
NF Photo 100727 at Brinka


Eupithecia icterata (Villers, 1789). Röllekemalmätare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 18-22 mm. Larven lever på gråbo, renfana och rölleka, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Labels: , , , , , , , , , , ,

Friday, August 27, 2010

Gammafly - Autographa gamma - The Silver Y

click to enlarge
Gammafly - Autographa gamma - The Silver Y
NF Photo 100730, Gamleby


Autographa gamma (Linnaeus, 1758). Gammafly förekommer allmänt från Sk till To, arten är migrerande och kommer in i vårt land i stor mängd varje år. Vingbredd 38-46 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en vitaktig kokong i anslutning till näringsväxten.


Labels: , , , , , , , , , , , , ,

Vitfläckat glansfly - Protodeltote pygarga - The Marbled White Spot

click to enlarge
Vitfläckat glansfly - Protodeltote pygarga - The Marbled White Spot

NF Photo 100726 at Brinka

Labels: , , , , , , , , , , , , ,

Wednesday, August 25, 2010

Mjölmott - Pyralis farinalis - Meal Moth


click to enlarge

Mjölmott - Pyralis farinalis - Meal Moth
NF Photo 100726, Brinka

NRM: (Även min bild finns där. :) )
Pyralis farinalis (Linnaeus, 1758). Mjölmott förekommer tämligen sällsynt från Sk till Vb. Vingbredd 20-32 mm. Larven lever huvudsakligen inomhus på diverse torra vegetabilier.

Labels: , , , , , , , , , , , ,

Tuesday, August 24, 2010

Slåttergräsfjäril - Maniola jurtina - The Meadow Brown

click to enlare
NF Photo 090720
NF Photo 090721

NF Photo 100730
Alla bilder tagna i Lixtorp
 
 

Vinbärsfuks
Latin: Maniola jurtina
Observerad: se bild
Flyger: slutet av juni t början av aug
Område. södra Sverige
Värdväxter: olika gräs

Labels: , , , , , , , , , , , ,

Saturday, August 14, 2010

Apollofjäril - Parnassius apollo - Mountain Apollo

click to enlarge

Apollofjäril - Parnassius apollo - Mountain Apollo
NF Photo 100727 på Lilla Hallmares berg

Apollo on Wiki

Det här är en fjäril jag var tvungen att rädda. När jag hittade den trodde jag den var död. Den låg nämligen i en vattenpöl. Men när jag rörde vid vingarna så reagerade den. Jag tog försiktigt upp den och satte den på berget så den fick torka vingarna. Efter en stund kom den flygande och satte sig en liten bit framför mig. Som om den ville säga "tack". Sedan flög den sin kos.  


Labels: , , , , , , , , , , , ,

Friday, August 13, 2010

Björnspinnare - Arctia caja - Garden Tiger, Great Tiger


 click to enlarge


Björnspinnare - Arctia caja - Garden Tiger, Great Tiger
NF Photo 0907274. Lixtorp

 
NRM:
Arctia caja (Linnaeus, 1758). Björnspinnare förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 50-78 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong på marken. OBS! den mörka melanistiska formen.
 
Arctia caja on Wiki
 

Labels: , , , , , , , , , , , ,

Monday, July 19, 2010

Tofsfotad lövmätare - Idaea biselata

Click to enlarge
Tofsfotad lövmätare - Idaea biselata
NF Photo 100717, det var för mörkt för att få en bra bild, men ändå...

NRM:
Idaea biselata (Hufnagel, 1767). Tofsfotad lövmätare förekommer allmänt från Sk till Hs. Vingbredd 19-21 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning på marken.

Labels: , , , , , , , , , ,

Sunday, July 11, 2010

Häggspinnmal - Yponomeuta evonymella - Bird-cherry Ermine

Click to enlarge
Häggspinnmal - Yponomeuta evonymella - Bird-cherry Ermine
NF Photo 100628 i Kvismaren Natur reservat Sörön

Nå, inte malen, men hur det ser ut då den förstör naturen.  Hela Sörön och delar av Kvismaren var täckta av detta. :( 


 
Labels: , , , , , , , , , , , , ,

Wednesday, June 23, 2010

Vitfläckat glansfly - Protodeltote pygarga

click to enlarge
Vitfläckat glansfly - Protodeltote pygarga
NF Photo 100613

Protodeltote pygarga (Hufnagel, 1766). Vitfläckat glansfly förekommer allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 23-26 mm. Larven lever på blåtåtel och lundskafting, förpuppning i en kokong i anslutning till näringsväxten.
Labels: , , , , , , , , , , , ,

Thursday, June 10, 2010

Gulbrokigt slåtterfly - Euclidia glyphica

click to enlarge
Gulbrokigt slåtterfly - Euclidia glyphica
NF Photo 100604 på skogsvägen t Långvik
Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758). Gulbrokigt slåtterfly förekommer allmänt från Sk till To, flyger om dagen. Vingbredd 27-30 mm. Larven lever på käringtand och klöver, förpuppning i en tunn spånad på marken.


Labels: , , , , , , , , , , ,

Monday, April 19, 2010

Brun Flickfjäril - Archiearis parthenias

Brun Flickfjäril - Archiearis parthenias
NF Photo 100415 at Duveholms Säteri

NRM:
Archiearis parthenias (Linnaeus, 1761). Brun flickfjäril förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 32-35 mm. Larven lever på björk, förpuppning i murket trä, under lös bark eller i mossa.


Etiketter Labels: , , , , , , ,

Wednesday, April 14, 2010

Sorgmantel - Nymphalis antiopa

click to enlarge
Sorgmantel - Nymphalis antiopa, som värmer sig i solen
warming up in the sun
NF Photo 100412 at Tornskogen

Tuesday, March 2, 2010

Timotejbredvecklare - Aphelia paleana

Click to enlarge
Timotejbredvecklare - Aphelia paleana
NF Photo 090619

Aphelia paleana (Hübner, 1793). Timotejbredvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 17-24 mm. Larven lever i juni augusti i sammanspunna blad av främst bredbladiga gräs men även på diverse örter, förpuppning i näringsväxten.

Etiketter Labels: , , , , , , , , ,

Backfältmätare - Xanthorhoe montanata

Click to enlargeBackfältmätare - Xanthorhoe montanata
NF Photo 090619Etiketter Labels: , , , , , , , , ,

Monday, February 15, 2010

Svartribbad vitvingemätare - Siona lineata

Svartribbad vitvingemätare - Siona lineata

NF Photo 090619

NRM:
Siona lineata (Scopoli, 1763). Svartribbad vitvingemätare förekommer allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 34-42 mm. Larven lever på groblad, timjan, maskros och johannesört, förpuppning i en kokong på marken.
http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/insekterochspindeldjur/fjarilar/fjarilarpaforsommaren/fjarilarjuni/svartribbadvitvingematare.6353.html

Etiketter Labels: , , , , , , , , ,

Skogsvitvinge - Leptidea sinapis

click to enlarge
NF Photo 090619

Alla skogsvitvingar
http://nfbutterfly.blogspot.com/search/label/Skogsvitvinge

Etiketter Labels: , , , , , , , , , , , , ,

Wednesday, February 10, 2010

Rödfransad björnspinnare, hane - Diacrisia sannio - Clouded Buff

click to enlarge

Rödfransad björnspinnare, hane  - Diacrisia sannio
NF Photo 090630 vid Luvsjön

NRM:
Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758). Rödfransad björnspinnare förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 35-50 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong på marken.

Etiketter Labels: , , , , , , , , , ,