Wednesday, September 5, 2012

Häggspinnmal - Yponomeuta evonymella - Bird-cherry Ermine

click to enlarge

NF Photo 120901, Nävertorp på min sko. -  On my shoe

Som larv är den rätt otrevlig. Se hur de spinner Här
As a larva they are quite nasty. Take a look  Here
Om/ About  Häggspinnmal på wiki        video on youtube

NF Winged 54
Labels: , , , , , , , , , , , , , ,  , , , , ,