Tuesday, March 2, 2010

Timotejbredvecklare - Aphelia paleana

Click to enlarge
Timotejbredvecklare - Aphelia paleana
NF Photo 090619

Aphelia paleana (Hübner, 1793). Timotejbredvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 17-24 mm. Larven lever i juni augusti i sammanspunna blad av främst bredbladiga gräs men även på diverse örter, förpuppning i näringsväxten.

Etiketter Labels: , , , , , , , , ,

Backfältmätare - Xanthorhoe montanata

Click to enlargeBackfältmätare - Xanthorhoe montanata
NF Photo 090619Etiketter Labels: , , , , , , , , ,