Monday, July 19, 2010

Tofsfotad lövmätare - Idaea biselata

Click to enlarge
Tofsfotad lövmätare - Idaea biselata
NF Photo 100717, det var för mörkt för att få en bra bild, men ändå...

NRM:
Idaea biselata (Hufnagel, 1767). Tofsfotad lövmätare förekommer allmänt från Sk till Hs. Vingbredd 19-21 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning på marken.

Labels: , , , , , , , , , ,

Sunday, July 11, 2010

Häggspinnmal - Yponomeuta evonymella - Bird-cherry Ermine

Click to enlarge
Häggspinnmal - Yponomeuta evonymella - Bird-cherry Ermine
NF Photo 100628 i Kvismaren Natur reservat Sörön

Nå, inte malen, men hur det ser ut då den förstör naturen.  Hela Sörön och delar av Kvismaren var täckta av detta. :( 


 
Labels: , , , , , , , , , , , , ,