Thursday, August 23, 2012

Lönnaftonfly - Acronicta aceris - The Sycamore

click to enlarge

Lönnaftonfly - Acronicta aceris - The Sycamore
NF Photo 120917

På väg till affären hittade jag den här larven och då hade jag förstås bara den lilla kameran i väskan. Lite synd då det var en ny art.
I found this one on my way to the Supermarket. Sadly enough I only had the little pocket camera with me.

Om Lönnaftonfly på Lepidoptera.se Bilder på fjärilen finns där också.
About  Sycamore on wiki there are images of the butterfly.
Labels: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Wednesday, August 1, 2012

Björnspinnare - Arctia caja - Garden Tiger, Great Tiger

click to enlarge
Björnspinnare - Arctia caja - Garden Tiger, Great Tiger
NF Photo 120727, Tornstugan

En fjäril som var i mycket dåligt skick. Kanske trampad av en kviga
A butterfly in a very bad condition. Maybe injured by a young cow.

NF Winged #49
Labels: , , , , , , , , , , , , , ,  , , , ,