Saturday, October 30, 2010

Ljusgul höfjäril - Colias hyale - Pale Clouded Yellow

Click to enlarge


Ljusgul höfjäril - Colias hyale - Pale Clouded Yellow
NF Photo 100502 in Camargue

Fjärilen finns i Sverige men är en sällsynt gäst från södra Europa, där jag var :)
This butterfly comes rarely to Sweden as a guest from southern Europe.  I was in Camargue when I saw it.


Labels: , , , , , , , , , , , , , , ,

Thursday, October 14, 2010

Vitt nässelmott - Eurrhypara hortulata - The Small Magpie

click to enlarge
Vitt nässelmott - Eurrhypara hortulata - The Small Magpie
NF Photo 071205

Eurrhypara hortulata (Linnaeus, 1758). Vitt nässelmott förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 27-33 mm. Larven lever i augusti september på bladen av nässlor men även andra växter som mynta, syska, dån, kransborre, vinda och måbär, förpuppning under bark, i stubbar och på vindsutrymmen.
Labels: , , , , , , , , , , , , , , ,

Wednesday, October 6, 2010

Vitgräsfjäril - Lasiommata maera - Large Wall Brown

click to enlarge

Vitgräsfjäril, hona - Lasiommata maera - Large Wall Brown, female
NF Photo 100703 vid Krämbolsstugan


Dagfjärilar:
Gräsfjärilar i sten- och hällmarker
Vitgräsfjäril
Latin:  Lasiommata maera
Flyger: mitten på Juni-Juli
Område. Södra sverige
Värdväxter:  Olika gräs
Se också EOS_1439
Labels: , , , , , , , , , , , , , , , , ,