Monday, September 20, 2010

Brunbandad fältmätare - Pennithera firmata - The Pine Carpet

click to enlarge


Brunbandad fältmätare - Pennithera firmata - The Pine Carpet
NF Photo 100913

Pennithera firmata (Hübner, 1822). Brunbandad fältmätare förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 26-31 mm. Larven lever på tall, förpuppning i ett tunt spinn mellan barren.


Labels: , , , , , , , , , , , , ,