Monday, February 15, 2010

Svartribbad vitvingemätare - Siona lineata

Svartribbad vitvingemätare - Siona lineata

NF Photo 090619

NRM:
Siona lineata (Scopoli, 1763). Svartribbad vitvingemätare förekommer allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 34-42 mm. Larven lever på groblad, timjan, maskros och johannesört, förpuppning i en kokong på marken.
http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/insekterochspindeldjur/fjarilar/fjarilarpaforsommaren/fjarilarjuni/svartribbadvitvingematare.6353.html

Etiketter Labels: , , , , , , , , ,

No comments: