Tuesday, March 2, 2010

Timotejbredvecklare - Aphelia paleana

Click to enlarge
Timotejbredvecklare - Aphelia paleana
NF Photo 090619

Aphelia paleana (Hübner, 1793). Timotejbredvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 17-24 mm. Larven lever i juni augusti i sammanspunna blad av främst bredbladiga gräs men även på diverse örter, förpuppning i näringsväxten.

Etiketter Labels: , , , , , , , , ,

2 comments:

ramblingwoods said...

I love that you have organized your wildlife in your blogs. I also like to take photographs of butterflies that I find here in New York... Michelle

NatureFootstep said...

Glad you found it :)