Wednesday, June 23, 2010

Vitfläckat glansfly - Protodeltote pygarga

click to enlarge
Vitfläckat glansfly - Protodeltote pygarga
NF Photo 100613

Protodeltote pygarga (Hufnagel, 1766). Vitfläckat glansfly förekommer allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 23-26 mm. Larven lever på blåtåtel och lundskafting, förpuppning i en kokong i anslutning till näringsväxten.
Labels: , , , , , , , , , , , ,

No comments: