Monday, September 20, 2010

Brunbandad fältmätare - Pennithera firmata - The Pine Carpet

click to enlarge


Brunbandad fältmätare - Pennithera firmata - The Pine Carpet
NF Photo 100913

Pennithera firmata (Hübner, 1822). Brunbandad fältmätare förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 26-31 mm. Larven lever på tall, förpuppning i ett tunt spinn mellan barren.


Labels: , , , , , , , , , , , , ,

3 comments:

Rolf said...

Nattfjärilar kan vara vackra också och denna fjäril tycker jag är vacker och graciös.

NatureFootstep said...

jo, dom är väldigt vackra, men på ett stillsamt sätt. :)

Jeannette StG said...

Beautiful wings on this moth:)