Thursday, December 31, 2009

Amiral - Vanessa atalanta


Amiral - Vanessa atalanta
NF photo 070725

Dagfjärilar:

Årliga flyttfjärilar fr Medelhavet
Latin: Observerad: 080725
Flyger: Juni-mitten okt
Område. sverige utom fjällen
Värdväxter: Brännässla

No comments: