Thursday, December 31, 2009

Rutig/liten buskmätare - Chiasmia clathrata

NRM: Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758), hane, larv. Liten buskmätare förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 20-22 mm. Larven lever på klöver och blåluzern, förpuppning på marken.

Jag har också sett namnet "rutig buskmätare".   Foto  080628 på ängen v järnvägen.

1 comment:

BeBest said...

En härlig bild av en fjäril klädd i 60-talets OP-mode.
:O)