Friday, August 27, 2010

Gammafly - Autographa gamma - The Silver Y

click to enlarge
Gammafly - Autographa gamma - The Silver Y
NF Photo 100730, Gamleby


Autographa gamma (Linnaeus, 1758). Gammafly förekommer allmänt från Sk till To, arten är migrerande och kommer in i vårt land i stor mängd varje år. Vingbredd 38-46 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en vitaktig kokong i anslutning till näringsväxten.


Labels: , , , , , , , , , , , , ,

5 comments:

BeBest said...

De tycks ha kommit även här nu.

NatureFootstep said...

jaha, jag har inte sett någon här uppe. :(

BeBest said...

Jag såg en den 23:e vid norra kanten av ängen bakom den nedlagda handelsträdgården.

Anonymous said...

Sorry for my bad english. Thank you so much for your good post. Your post helped me in my college assignment, If you can provide me more details please email me.

KaHolly said...

THIS one is a handsome fellow!