Monday, August 30, 2010

Purpurljusmott - Pyrausta purpuralis

click to enlarge


Purpurljusmott - Pyrausta purpuralis
NF Photo 100821 at Strandstuviken, Nyköping

Pyrausta purpuralis (Linnaeus, 1758). Purpurljusmott förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 15-19 mm. Larven lever i juni och september oktober mellan sammanspunna blad av mynta, förpuppning i en kokong på näringsväxten.
                                   On UK-moths

Labels: , , , , , , , , , , ,

No comments: