Wednesday, August 25, 2010

Mjölmott - Pyralis farinalis - Meal Moth


click to enlarge

Mjölmott - Pyralis farinalis - Meal Moth
NF Photo 100726, Brinka

NRM: (Även min bild finns där. :) )
Pyralis farinalis (Linnaeus, 1758). Mjölmott förekommer tämligen sällsynt från Sk till Vb. Vingbredd 20-32 mm. Larven lever huvudsakligen inomhus på diverse torra vegetabilier.

Labels: , , , , , , , , , , , ,

No comments: