Sunday, August 29, 2010

Röllekemalmätare - Eupithecia icterata - Tawny Speckled Pug

click to enlarge
Röllekemalmätare - Eupithecia icterata - Tawny Speckled Pug
NF Photo 100727 at Brinka


Eupithecia icterata (Villers, 1789). Röllekemalmätare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 18-22 mm. Larven lever på gråbo, renfana och rölleka, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Labels: , , , , , , , , , , ,

No comments: