Monday, August 30, 2010

Parallellinjerad fältmätare - Perizoma parallelolineata

click to enlarge
Parallellinjerad fältmätare - Perizoma parallelolineata
NF Photo 100822 vid Krämbols kanal

På NRM:
Perizoma parallelolineata (Retzius, 1783). Parallellinjerad fältmätare förekommer tämligen allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 23-26 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Labels: , , , , , , , , , ,

4 comments:

SKIZO said...

Thank you for sharing
This fabulous work with us
Good creations

NatureFootstep said...

glad u liked it. :)

sebi_2569 said...

beautiful photo,and beautiful blog; bravo

Anonymous said...

vad jag letade efter, tack