Sunday, January 3, 2010

Absintmalmätare - Eupithecia absinthiata


Absintmalmätare - Eupithecia absinthiata
NF Photo 080719

NRM:

Eupithecia absinthiata (Clerck, 1759). Absintmalmätare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 17-24 mm. Larven lever på bl.a. gullris, gråbo, malört och renfana, förpuppning i marken.

Såg den 080719. Fick hjälp med ID av BG på Nordiska.

No comments: