Monday, January 11, 2010

Aspfjäril - Limenitis populi


Aspfjäril - Limenitis populi, NF Photo 070715 vid KÄK

Dagfjärilar:

Mörka praktfjäril m röda o vita markeringar
Aspfjäril
Latin: Limenitis populi
Observerad: 070715 KÄK
Flyger: halva Juni-Juli
Område. mellan sverige
Värdväxter: Asp


Fann den här på marken svårt skadad

No comments: