Sunday, January 17, 2010

Gråbandad lövmätare - Scopula immorata


Gråbandad lövmätare - Scopula immorata
NF Photo 080626

NRM:
Scopula immorata (Linnaeus, 1758). Gråbandad lövmätare förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 21-26 mm. Larven lever på gråbo, fältmalört och rölleka, förpuppning i ett tunt spinn på marken.
Jag hittade den 080626

Etiketter Labels: , , , , , , , ,

No comments: