Sunday, January 24, 2010

Skogsvisslare - Erynnis tages


Skogsvisslare - Erynnis tages
NF Photo 090517, En lite sliten individ. Fick den identifierad av Bert G på NRM


NRM:
Erynnis tages (Linnaeus, 1758). Skogsvisslare förekommer tämligen allmänt i södra och mellersta Sverige. Vingbredd 20-24 mm. Larven lever på käringtand.
http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/e/erynnis_tages.html

Jag såg den vid Värmbolsvägen 090517.
Etiketter Labels: , , , , , , , , , ,

No comments: