Thursday, January 28, 2010

Stort buskfly - Amphipyra pyramidea


Stort buskfly - Amphipyra pyramidea
NF Photo 080819

NRM:
Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758). Stort buskfly förekommer allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 47-52 mm. Larven lever på diverse träd och buskar, förpuppning i en kokong i marken.
Hälsade på hos mig 080819

Etiketter Labels: , , , , , , , , ,

No comments: