Tuesday, January 12, 2010

Allmänt nässelmott - Pleuroptya ruralis


Allmänt nässelmott - Pleuroptya ruralis
NF Photo 080721

NRM:
Pleuroptya ruralis (Scopoli, 1763). Allmänt nässelmott förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 30-40 mm. Larven lever från september till maj i en bladrulle på nässlor, målla, humle, älggräs och måbär, förpuppning i sammanspunna blad.

Fjärilen var lite genomskinlig. Såg den vid lilla Duvesjön 080721

No comments: