Thursday, January 28, 2010

Vitfläckigt ängsmott - Anania funebris


Vitfläckigt ängsmott - Anania funebris
NF Photo 090603

NRM:
Anania funebris (Ström, 1768). Vitfläckigt ängsmott förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 19-23 mm. Larven lever i augusti september på blommorna av gullris, förpuppning i en kokong på marken.


Fotade den på Värmbolsvägen 090603

Etiketter Labels: , , , , , , , , ,

No comments: