Tuesday, January 12, 2010

Allmänt Sälgfly - Orthosia gothica


NF Photo 080407
NRM:
Orthosia gothica (Linnaeus, 1758). Allmänt sälgfly förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 33-39 mm. Larven lever på diverse lövträd och örter, förpuppning i en kokong i marken.


Hos mig 080407

Läs även om , , , , , , ,

No comments: