Saturday, January 2, 2010

Allmänt bandfly - Noctua pronuba


Allmänt bandfly - Noctua pronuba
nf Photo 080729
NRM:

Noctua pronuba (Linnaeus, 1758). Allmänt bandfly förekommer allmänt från Sk till Ly. Vingbredd 48-60 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.
Den hälsade på hemma hos mig mitt i natten 080729

No comments: