Wednesday, January 13, 2010

Berggräsfjäril - Lasiommata petropolitana


Berggräsfjäril - Lasiommata petropolitana
NF Photo 080629

Dagfjärilar:

Gräsfjärilar i sten- och hällmarker
Berggräsfjäril
Latin: Lasiommata petropolitana
Observerad: 080629
Flyger: Maj-Juli
Område. mellan o södra sverige
Värdväxter: Hundkäxing rödslok


Etiketter labels: , , , , , , , , ,

No comments: