Thursday, January 28, 2010

Violettbrunt ängsfly - Blepharita satura


Violettbrunt ängsfly - Blepharita satura
NF Photo 080904

NRM:
Blepharita satura (Denis & Schiffermüller, 1775), hane, hona. Violettbrunt ängsfly förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 40-52 mm. Larven lever på diverse lövträd, buskar och örter, förpuppning i en kokong i marken.
Hittade den 080904 hemma hos mig

Etiketter Labels: , , , , , , , ,

No comments: