Wednesday, January 20, 2010

Ormbunksmätare - Petrophora chlorosata - Brown Silver-line

Ormbunksmätare - Petrophora chlorosata
NF Photo 080511

NRM:
Petrophora chlorosata (Scopoli, 1763), hane. Ormbunksmätare förekommer tämligen allmänt från Sk till Hs. Vingbredd 27-31 mm. Larven lever på örnbräken, förpuppning i jorden.

Om Ormbunksmätare på wiki

Etiketter Labels: , , , , , , , , ,

No comments: