Wednesday, January 27, 2010

Snövit streckmätare - Cabera pusaria - Common White Wave

Snövit streckmätare - Cabera pusaria - Common White Wave
NF Photo 070703

NRM:
Cabera pusaria (Linnaeus, 1758). Snövit streckmätare förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 28-33 mm. Larven lever på björk, sälg och al, förpuppning i marken.


Jag fotade den 070703
Etiketter Labels: , , , , , , , , , ,

No comments: