Thursday, January 28, 2010

Trådspinnarfly - Rivula sericealis


Trådspinnarfly - Rivula sericealis
NF Photo 080723

NRM:
Rivula sericealis (Scopoli, 1763), hane, hona. Trådspinnarfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 20-23 mm. Larven lever på gräs, förpuppning i ett sammanspunnet blad.


Jag fotade den 080723 på väg t Forssjö

Etiketter Labels: , , , , , , , , ,

No comments: