Wednesday, January 13, 2010

Blåbärsparkmätare - Eulithis populata


Blåbärsparkmätare - Eulithis populata
NF Photo 080810

NRM:
Eulithis populata (Linnaeus, 1758). Blåbärsparkmätare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 28-31 mm. Larven lever på odon och blåbär, förpuppning mellan sammanspunna blad.


Jag mötte den i blåbärsriset 080810

Etiketter Labels: , , , , , , , , ,

No comments: