Wednesday, January 20, 2010

Rovfjäril - Pieris rapae


Rovfjäril - Pieris rapae
NF Photo 080722

Dagfjärilar:
Vitfjärilar
Rovfjäril
Latin: Pieris rapae
Observerad: 080722 Djulö
Flyger: april - september
Område. södra sverige
Värdväxter: kålväxter
Dessa fjärilar är lätt att förväxla med kålfjärilar

Etiketter Labels: , , , , , , , , , ,

No comments: