Friday, January 29, 2010

Apollofjäril - Parnassius apollo

click to enlarge
NF Photo 090721 på klipporna i Lilla Hallmare

Dagfjärilar:
Riddarfjärilar
Apollofjäril
Latin: Parnassius apollo
Observerad: 090721
Flyger: slutet av Juni -miten på Augusti
Område. Hallmare o Gotland
Värdväxter: Vit fetknopp och kärleskört
Fridlyst

Etiketter Labels: , , , , , , , , , ,

No comments: