Wednesday, January 13, 2010

Dagfjärilsmätare - Geometra papilionaria


Dagfjärilsmätare - Geometra papilionaria
NF Photo 090420

NRM:
Geometra papilionaria (Linnaeus, 1758), hane, hona, larv. Dagfjärilsmätare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 44-50 mm. Larven lever på björk, al, hassel och sälg, förpuppning i löst sammanspunna blad på marken.


Den besökte mig 090420


Etiketter Labels: , , , , , , , , ,

No comments: