Thursday, January 28, 2010

Ängssmygare - Ochlodes sylvanus

Ängssmygare - Ochlodes sylvanus - Large Skipper
NF Photo 070809

Dagfjärilar:
Gulbruna smygare i ängsmark
Ängssmygare, hane
Latin: Ochlodes sylvanus
Observerad: 070809 mot Olofsberg
Flyger: Juni-halva augusti
Område. hela sverige
Värdväxter: olika gräsarter

About Large Skipper on wiki
Etiketter Labels: , , , , , , , , , , , ,

No comments: