Tuesday, January 19, 2010

Mindre tåtelsmygare - Thymelicus lineolaMindre tåtelsmygare - Thymelicus lineola
NF Photo 080711

Dagfjärilar:
tjockhuvuden
Gulbruna smygare i ängsmark
Mindre tåtelsmygare, hane
Latin: Thymelicus lineola
Observerad: 080711
Flyger: Juli-Aug
Område. upp till södra dalarna
Värdväxter: gräsarter kvickrot, timotej

Etiketter Labels: , , , , , , , , , ,

No comments: