Saturday, January 16, 2010

Förväxlad Fältmätare - Epirrhoe alternata


Förväxlad Fältmätare - Epirrhoe alternata
NF Photo 070805

NRM:
Epirrhoe alternata (Müller, 1764), hane, hona, larv. Förväxlad fältmätare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 23-25 mm. Larven lever på måra, förpuppning i marken.


Jag såg den 070805 "pensionärsparken"

Etiketter Labels: , , , , , , , , ,

No comments: