Wednesday, January 13, 2010

Blekgult ängsmott – Udea lutealis


Blekgult ängsmott – Udea lutealis
NF Photo 080717

NRM:
Udea lutealis (Hübner, 1809). Blekgult ängsmott förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 21-26 mm. Larven lever i maj juni på diverse örter som tistlar, vädd, malört m.fl., förpuppning i en kokong mellan blad.
Jag fotade den 080717


Etiketter Labels:  , , , , , , , , ,

No comments: